نگار ایرانیان مرکز سنجش تراکم استخوان مجهز به بروز ترین و پیشرفته ترین دستگاه ها یکی از بهترین مراکز سنجش تراکم استخوان

اولین مرکز فوق تخصصی تشخیص و درمان پوکی استخوان در استان اصفهان

مرکز سنجش تراکم استخوان نگار ایرانیان اولین مرکز فوق تخصصی تشخیص و درمان پوکی استخوان در استان اصفهان می باشد

نگار ایرانیان
نگار ایرانیان2
نگار ایرانیان3