بیمه‌های طرف قرارداد:

بیمه تکمیلی آتیه سازان (بازنشستگان کشوری، بازنشستگان تامین اجتماعی، شاغلین آموزش و پرورش و…)
بیمه تکمیلی دی (بنیاد شهید و امور ایثارگران)
بیمه تکمیلی دانا (ذوب آهن و سایر ارگان‌های طرف قرارداد)
بیمه بانک‌های صادرات، ملی، ملت، سپه، تجارت و کشاورزی
بیمه تکمیلی آسیا
بیمه تکمیلی ایران
بیمه تکمیلی رازی (کارمندان و بازنشستگان وزارت نیرو، شرکت‌های تابعه و سایر ارگان‌های طرف قرارداد)